Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Quao

 • :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử phòng GD&ĐT huyện Gò Quao
 • Nguyễn Tấn Phát
  • Nguyễn Tấn Phát

  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0918662272
  • Email:
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Nguyễn Thị Hạnh

  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0977498886
  • Email:
   hanhnguyenkg@gmail.com
 • Trịnh Ngọc Thanh Trường
  • Trịnh Ngọc Thanh Trường

  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0914933889
  • Email:
   thanhtruonggq@gmail.com
 • Trần Tấn Phát
  • Trần Tấn Phát

  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0985354479
  • Email:
   phatcntt.pgdgoquao@gmail.com
 • Lê Văn Ngọc
  • Lê Văn Ngọc

  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0987654332
  • Email:
   vanngocle68@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Nguyễn Thị Hạnh

  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0943228331
  • Email:
   hanhnguyen913@gmail.com
 • Huỳnh Thị Ngọc
  • Huỳnh Thị Ngọc

  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0917489146
  • Email:
   huynhngocvhhn14@gmail.com
 • Trần Minh Tú
  • Trần Minh Tú

  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0919364488
  • Email:
   tranminhtu.pgdgoquao@gmail.com